Hoạt động gần đây của trang web

02:48, 24 thg 5, 2018 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa THông báo tuyển Nhân sự Xưởng Nguyên liệu 2018
02:47, 24 thg 5, 2018 Sứ Hải Dương online đã đính kèm New Doc 2018-05-23_2.jpg vào Bài đăng Không có tiêu đề
02:47, 24 thg 5, 2018 Sứ Hải Dương online đã đính kèm 2018-05-23 tuyen nhan su XNL2.pdf vào Bài đăng Không có tiêu đề
02:47, 24 thg 5, 2018 Sứ Hải Dương online đã tạo Bài đăng Không có tiêu đề
02:41, 24 thg 5, 2018 Sứ Hải Dương online đã tạo Thông bao tuyển dụng
02:40, 24 thg 5, 2018 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa Sản phẩm
01:22, 26 thg 3, 2018 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa Tuyển dụng:
01:22, 26 thg 3, 2018 Sứ Hải Dương online đã đính kèm New Doc 2018-03-26.jpg vào Tuyển dụng:
01:19, 26 thg 3, 2018 Sứ Hải Dương online đã đính kèm 2018 Tuyển nhân sự nấu ăn.pdf vào Tuyển dụng:
01:04, 26 thg 3, 2018 Sứ Hải Dương online đã xóa tệp đính kèm 2018 Tuyển nhân sự nấu ăn.pdf khỏi Tuyển dụng:
01:01, 26 thg 3, 2018 Sứ Hải Dương online đã đính kèm 2018 Tuyển nhân sự nấu ăn.pdf vào Tuyển dụng:
01:00, 26 thg 3, 2018 Sứ Hải Dương online đã tạo Tuyển dụng:
00:01, 19 thg 9, 2017 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa Đặt hàng
19:56, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa Thông báo tuyển dụng
19:56, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã đính kèm 20170901 TB tuyen dung NV.pdf vào Thông báo tuyển dụng
19:53, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã cập nhật 20170901 TB tuyen dung NV.jpg
19:53, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã xóa tệp đính kèm 20170901 TB tuyen dung NV TT.pdf khỏi Thông báo tuyển dụng
19:51, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã đính kèm 20170901 TB tuyen dung NV.jpg vào Thông báo tuyển dụng
19:16, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa Thông báo tuyển dụng
19:15, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã đính kèm 20170901 TB tuye dung NV.jpg vào Thông báo tuyển dụng
19:13, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa Thông báo tuyển dụng
19:12, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã đính kèm 20170901 TB tuyen dung NV TT.pdf vào Thông báo tuyển dụng
18:52, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa Thông báo tuyển dụng
06:10, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã tạo Thong bao tuyen dung
06:04, 31 thg 8, 2017 Sứ Hải Dương online đã chỉnh sửa Thong bao tuyen dung

cũ hơn | mới hơn