Sản phẩm‎ > ‎

Đĩa

+ Đĩa Ăn dòng Cẩm Thạch

đăng 01:42, 26 thg 3, 2015 bởi Sứ Hải Dương online   [ cập nhật 00:21, 16 thg 6, 2015 bởi Hùng Nguyễn Danh ]

Đĩa bằng bèo:

Mô tả sản phẩm:
- Mã SP: DBB5-145/DBB6-152/DBB7-178/DBB8-203/DBB9-228
- Đặc điểm nổi bật: sạch, không chì, không thấm thức ăn, bền 
- Kiểu dáng: tròn, vành cánh bèo.
- Màu: trắng, men trong, trang trí hoa văn. 
- Đường kính:5"(145mm),6" (152mm),7"(178mm),8"(203mm),9"(228mm)
- Trọng lượng: đang cập nhật 
- Đóng gói : đang cập nhật.
- Tình trạng: còn hàng
Khuyến mãi: xem thông báo.

 Giá:  DBB5-145:     9.900đ/chiếc
         DBB6-152:     10.400đ/chiếc   
         DBB7-178:     14.500đ/chiếc
         DBB8-203:     18.800đ/chiếc
         DBB9-228:     30.000đ/chiếc
                                                                                            

Đĩa sâu bèo:
  Mô tả sản phẩm:

- Mã SP: DSB7-178/DSB8-203/DSB9-228
- Đặc điểm nổi bật: sạch, không chì, không thấm thức ăn, bền 
- Kiểu dáng: tròn, vành cánh bèo.
- Màu: trắng, men trong, trang trí hoa văn. 
- Đường kính:7"(178mm),8"(203mm),9"(228mm)
- Trọng lượng: đang cập nhật 
- Đóng gói : đang cập nhật.
- Tình trạng: còn hàng
Khuyến mãi: xem thông báo.

 Giá:  DBB7-178:     18.300đ/chiếc
         DBB8-203:     27.000đ/chiếc
         DBB9-228:     47.000đ/chiếc
                                                                                            

Hoa văn họa tiết:

Hoa hồng tú cầu. cúc trúc, đồng tiền, hồng đen, ly vàng, bích lan.
+ Đĩa Ăn dòng Ngọc Thạch

đăng 01:41, 26 thg 3, 2015 bởi Sứ Hải Dương online   [ cập nhật 00:21, 16 thg 6, 2015 bởi Hùng Nguyễn Danh ]

Đĩa bằng bèo:
Mô tả sản phẩm:

- Mã SP: DBB5-145/DBB6-152/DBB7-178/DBB8-203/DBB9-228
- Đặc điểm nổi bật: sạch, không chì, không thấm thức ăn, bền 
- Kiểu dáng: tròn, vành cánh bèo.
- Màu: trắng, men trong, trang trí hoa văn. 
- Đường kính: 5"(145mm),6" (152mm),7"(178mm),8"(203mm),9"(228mm)
- Trọng lượng: đang cập nhật 
- Đóng gói : đang cập nhật.
- Tình trạng: còn hàng
Khuyến mãi: xem thông báo.

 Giá:  DBB5-145:     10.900đ/chiếc
         DBB6-152:     11.500đ/chiếc   
         DBB7-178:     16.000đ/chiếc
         DBB8-203:     21.000đ/chiếc
         DBB9-228:     34.000đ/chiếc
                                                                                            

Đĩa sâu bèo:
  Mô tả sản phẩm:

- Mã SP: DSB7-178/DSB8-203/DSB9-228
- Đặc điểm nổi bật: sạch, không chì, không thấm thức ăn, bền 
- Kiểu dáng: tròn, vành cánh bèo.
- Màu: trắng, men trong, trang trí hoa văn. 
- Đường kính: 7"(178mm),8"(203mm),9"(228mm)
- Trọng lượng: đang cập nhật 
- Đóng gói : đang cập nhật.
- Tình trạng: còn hàng
Khuyến mãi: xem thông báo.

 Giá:  DBB7-178:     20.000đ/chiếc
         DBB8-203:     29.000đ/chiếc
         DBB9-228:     52.000đ/chiếc
                                                                                            

Hoa văn họa tiết:

Hoa sen, tỷ muội, lưu ly, anh đào, cúc tím, hồng ly.
+ Đĩa ăn dòng Sứ Việt

đăng 00:06, 26 thg 3, 2015 bởi Sứ Hải Dương online   [ cập nhật 00:20, 16 thg 6, 2015 bởi Hùng Nguyễn Danh ]

Đĩa bằng bèo:
Mô tả sản phẩm:

- Mã SP: DBB5-145/DBB6-152/DBB7-178/DBB8-203/DBB9-228
- Đặc điểm nổi bật: sạch, không chì, không thấm thức ăn, bền 
- Kiểu dáng: tròn, vành cánh bèo.
- Màu: trắng, men trong, trang trí hoa văn. 
- Đường kính: 5"(145mm),6" (152mm),7"(178mm),8"(203mm),9"(228mm)
- Trọng lượng: đang cập nhật 
- Đóng gói : đang cập nhật.
- Tình trạng: còn hàng
Khuyến mãi: xem thông báo.

 Giá:  DBB5-145:     14.200đ/chiếc
         DBB6-152:     14.900đ/chiếc   
         DBB7-178:     21.000đ/chiếc
         DBB8-203:     27.000đ/chiếc
         DBB9-228:     44.000đ/chiếc
                                                                                            

Đĩa sâu bèo:
  Mô tả sản phẩm:

- Mã SP: DSB7-178/DSB8-203/DSB9-228
- Đặc điểm nổi bật: sạch, không chì, không thấm thức ăn, bền 
- Kiểu dáng: tròn, vành cánh bèo.
- Màu: trắng, men trong, trang trí hoa văn. 
- Đường kính: 7"(178mm),8"(203mm),9"(228mm)
- Trọng lượng: đang cập nhật 
- Đóng gói : đang cập nhật.
- Tình trạng: còn hàng
Khuyến mãi: xem thông báo.

 Giá:  DBB7-178:     27.000đ/chiếc
         DBB8-203:     38.000đ/chiếc
         DBB9-228:     68.000đ/chiếc
                                                                                            

Hoa văn họa tiết:


1-3 of 3