Bộ trà Bầu
 

Bộ trà Bầu 
dòng Sứ Việt
Giá: 270.000đ/bộ
 

Bộ trà Bầu 
dòng Ngọc Thạch
Giá: 190.000đ/bộ
 

Bộ trà Bầu 
dòng Cẩm Thạch
Giá: 130.000đ/bộ