Bộ Trà Chuông Ngân
 

Bộ trà Chuông Ngân
dòng Sứ Việt
Giá: 270.000đ/bộ
 

Bộ trà Chuông Ngân
dòng Ngọc Thạch
Giá: 190.000đ/bộ
 

Bộ trà Chuông Ngân
dòng Cẩm Thạch
Giá: 130.000đ/bộ