+ Bô Bát Đĩa dòng Cẩm Thạch

đăng 20:41, 19 thg 3, 2015 bởi Hùng Nguyễn Danh   [ cập nhật 19:41, 3 thg 6, 2015 bởi Sứ Hải Dương online ]

Bộ bát đĩa 12 sản phẩm
Mô tả SP
- 1 bộ gồm: 6 bát cơm, 1bát canh 7", 3 đĩa 6+7+8,1 đĩa sâu 7, 1 đĩa chấm.
- Mầu sắc: Màu trắng, trang trí hoa văn
- Đặc điểm KT: Không chì, không thấm thức ăn, bền.
- Kích thước: đường kính bát canh:7 in, đĩa: 6,7,8 in, đĩa sâu:7 in, đĩa chấm 4 "
- Dung tich: đang cập nhật.
- Đóng gói hộp cát tông 
(bộ hộp xốp thay đia 7+8= 2 đĩa 7, + 10.000đ/hộp xốp)
- Tình trạng hàng: còn hàng.
- Khuyến mãi: xem chương trình khuyến mãi.
                                                                                Giá: 150.000đ/bộ.


 Bộ bát đĩa 28 sản phẩm
M
ô tả SP
- 1 bộ gồm: 12 bát cơm, 1 bát canh 6, 2 canh 7, 1 canh 8, 2 đĩa 6, 2 đĩa 7, 2 đĩa 8, 2 đĩa sâu 7, 2 bát chấm, 2 đĩa chấm.
- Mầu sắc: Màu trắng, trang trí hoa văn
- Đặc điểm KT: Không chì, không thấm thức ăn, bền.
- Kích thước: đường kính bát canh:7,8 in, đĩa: 6,7,8 in, đĩa sâu:7 in, đĩa chấm 4 "
- Dung tich: đang cập nhật.
- Đóng gói hộp cát tông 
- Tình trạng hàng: còn hàng.
- Khuyến mãi: xem chương trình khuyến mãi.
                                                                            Giá: 380.000đ/bộ.

Mua hàng


Hình ảnh hoa văn họa tiết
 


+ Bộ bát đĩa dòng Ngọc Thạch

đăng 20:41, 19 thg 3, 2015 bởi Hùng Nguyễn Danh   [ cập nhật 19:41, 3 thg 6, 2015 bởi Sứ Hải Dương online ]

Bộ bát đĩa dòng Ngọc Thạch


Bộ bát đĩa 12 sản phẩm 
Mô tả:
- 1 bộ gồm: 6 bát cơm, 1bát canh 7", 3 đĩa 6+7+8,1 đĩa sâu 7, 1 đĩa chấm.
- Mầu sắc: Màu trắng, trang trí hoa văn
- Đặc điểm KT: Không chì, không thấm thức ăn, bền.
- Kích thước: đường kính bát canh:7 in, đĩa: 6,7,8 in, đĩa sâu:7 in, đĩa chấm 4 "
- Dung tich: đang cập nhật.
- Đóng gói hộp cát tông 
(bộ hộp xốp thay đia 7+8= 2 đĩa 7, + 10.000đ/hộp xốp)
- Tình trạng hàng: còn hàng.
- Khuyến mãi: xem chương trình khuyến mãi.
Giá: 160.000đ/bộ.

 Bộ bát đĩa 28 sản phẩm;
Mô tả:
- 1 bộ gồm: 12 bát cơm, 1 bát canh 6, 2 canh 7, 1 canh 8, 2 đĩa 6, 2 đĩa 7, 2 đĩa 8, 2 đĩa sâu 7, 2 bát chấm, 2 đĩa chấm.
- Mầu sắc: Màu trắng, trang trí hoa văn
- Đặc điểm KT: Không chì, không thấm thức ăn, bền.
- Kích thước: đường kính bát canh:7,8 in, đĩa: 6,7,8 in, đĩa sâu:7 in, đĩa chấm 4 "
- Dung tich: đang cập nhật.
- Đóng gói hộp cát tông 
- Tình trạng hàng: còn hàng
- Khuyến mãi: xem chương trình khuyến mãi.
                                                                                                                                                                                 Giá: 410.000đ/bộ.

Mua hàngHình ảnh hoa văn họa tiết + Bộ bát đĩa dòng Sứ Việt

đăng 20:41, 19 thg 3, 2015 bởi Hùng Nguyễn Danh   [ cập nhật 19:42, 3 thg 6, 2015 bởi Sứ Hải Dương online ]

Bộ bát đĩa dòng Sứ Việt
Bộ bát đĩa 12 sản phẩm
Mô tả:
- 1 bộ gồm: 6 bát cơm, 1bát canh 7", 3 đĩa 6+7+8,1 đĩa sâu 7, 1 đĩa chấm.
- Mầu sắc: Màu trắng, trang trí hoa văn
- Đặc điểm KT: Không chì, không thấm thức ăn, bền.
- Kích thước: đường kính bát canh:7 in, đĩa: 6,7,8 in, đĩa sâu:7 in, đĩa chấm 4 "
- Dung tich: đang cập nhật.
- Đóng gói hộp cát tông
(bộ hộp xốp thay đia 7+8= 2 đĩa 7, + 10.000đ/hộp xốp)
- Tình trạng hàng: còn hàng.
                                                                                                      - Khuyến mãi: xem chương trình khuyến mãi.
                                                                                            Giá: 210.000đ/bộ.


Bộ bát đĩa 28 sản phẩm;
Mô tả:
- 1 bộ gồm: 12 bát cơm, 1 bát canh 6, 2 canh 7, 1 canh 8, 2 đĩa 6, 2 đĩa 7, 2 đĩa 8, 2 đĩa sâu 7, 2 bát chấm, 2 đĩa chấm.
- Mầu sắc: Màu trắng, trang trí hoa văn
- Đặc điểm KT: Không chì, không thấm thức ăn, bền.
- Kích thước: đường kính bát canh:7,8 in, đĩa: 6,7,8 in, đĩa sâu:7 in, đĩa chấm 4 "
- Dung tich: đang cập nhật.
- Đóng gói hộp cát tông 
- Tình trạng hàng: còn hàng.
                                                            - Khuyến mãi: xem chương trình khuyến mãi.

                            Giá: 530.000đ/bộ.


Hình ảnh hoa văn họa tiết 1-3 of 3