Bát cơm
 

Bát cơm bầu mỏng
dòng Sứ Việt
Giá: 12.800đ/chiếc


 

Bát cơm bầu mỏng
dòng Ngọc Thạch
Giá: 9.800đ/chiếc
 

Bát cơm bầu mỏng
dòng Cẩm Thạch
Giá: 9.00đ/chiếcComments