THÔNG TIN LIÊN HỆ:


Địa chỉ: Đường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương,VN.

Điện thoại : 02203-852-307;   

Fax: 02203-852-182 ;   

Email: info@gmail.com & info@suhaiduong.com.vn

Bộ phận bán hàng:

Hot line: 0919-559-499    

Email: ngothihuyen.shd@gmail.com

Địa chỉ trên bản đồ

Trang con (1): Đăng nhập
Comments